Бид таны бизнесийн үнэ цэнийг нэмэгдүүлнэ.

Гэрээт ажил үйлчилгээ

Орчин үеийн дэлхий нийтийн хандлага нь компани бүр өөрийн онцлох гол салбартаа илүү төвлөрч бусад туслах зайлшгүй байх орон тоо, хэлтэс тасгуудыг мэргэшсэн гэрээт ажил үйлчилгээ үзүүлдэг компанид хандан шийддэг болон өөрчлөгдөж байна.

Тиймээс бид дэлхийн хөгжилтэй мөр зэрэгцэн олон жилийн дадлага туршлагатай мэргэжилтэн бүхий чадварлаг багаар харилцагч таны хэрэгцээнд үндэслэн бизнесийн онцлогт тань тохирсон түүн дотроо уул уурхайн инженеринг, менежмент болон санхүү бүртгэл, хүний нөөц, захиргаа, ханган нийлүүлэлтийн иж бүрэн хөндлөнгийн зөвлөх болон гэрээт мэргэжилтэнээр хангах үйлчилгээг (outsourcing) үзүүлэхээр санал болгож байна.

Welcome

Үйлчилгээ

Бид дараах ажил үйлчилгээг танд мэргэжлийн өндөр түвшинд чанартай үзүүлсэнээр та бүхэн цаг мөнгө хэмнэж онцлох салбартаа анхаарч өөрийн бизнесийн үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх боломж бүрдэнэ. Та бүхэн манай хөндлөнгийн зөвлөх үйлчилгээг өөрийн хэрэгцээнд тохируулан аль ч чиглэлээр хэсэгчлэн авч болох ба өөрийн компанийн процессын алдаа дутагдал хаана байгааг илрүүлж бусад жишиг өрсөлдөгч нарын талаар мэдээлэл цуглуулж, харьцуулсан судалгаа шинжилгээ хийх болон бусад хүн хүч, хугацаа шаардлагатай ажлуудыг ч мөн бидэнд найдаж болно.

Practice Areas

GRD LLC

БИЗНЕС ПРОЦЕССЫН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Урт богино хугацааны стратеги боловсруулалт
Бүтэц зохион байгуулалтын болон бусад менежментийн зөвлөгөө

GRD LLC

ЗАХИРГАА & ХҮНИЙ НӨӨЦ

Байгууллагын бүтэц зохион байгуулалтын загвар боловсруулах
Хүний нөөцийн мэдээллийн сан бүртгэл хийх
Хөдөлмөрийн дотоод журам боловсруулах
Хөдөлмөрийн зах зээлээс шаардлагатай боловсон хүчин хайж олж, санал болгох

GRD LLC

УУЛ УУРХАЙН ИНЖЕНЕРИНГ, ТӨЛӨВЛӨЛТ

Төслийн үр ашгийн тооцоолол, ТЭЗҮ
Төслийн инженерчлэл, уурхайн төлөвлөлт, үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хяналт
Хөндлөнгийн дүн шинжилгээ, дүгнэлт
Олборлолтын инженеринг

GRD LLC

САНХҮҮ БҮРТГЭЛ

Жилийн болон төслийн төсөв боловсруулах
Төсөв бэлтгэх аргачлал загвар
НББ -ийн өдөр тутмын бүртгэл хөтлөлтийн зөвлөгөө
Гэрээт ня-бо
Ажлын байрны судалгаа, сургалт
Цалин хөлс тооцоолол аргачлал, НД тайлан, ХАОАТ бэлтгэх
Бусад санхүү татварын тайлан бэлтгэх

GRD LLC

ХАНГАМЖ

Бараа материал, тоног төхөөрөмжийг дотоод гадаадын зах зээлээс түргэн шуурхай ханган нийлүүлэх
Нийлүүлэгчийг хайж олох, захиалга хийж гүйцэтгэх
Худалдан авалтын процессын шинжилгээ, жишиг үнийн судалгаа

GRD LLC

ТӨСЛИЙН АУДИТ

Төслийн үйл ажиллагааны аудит
Төслийн санхүүжилтийн зарцуулалтын аудит
Нийлүүлэлтийн үнийн жишиг судалгаа

Холбоо барих

ГЛОБАЛ РЕСУРСЭС ДЕВЕЛОПМЕНТ

Contact